Obituaries

Avery F. Shaw Jr. thumbnail

Avery F. Shaw Jr.

April 11, 1931 - May 20, 2022

Visitation:
Saturday, May 28, 2022

Myron J. “Mike” Sholem thumbnail

Myron J. “Mike” Sholem

February 23, 1924 - May 19, 2022

Dorothy Alma Safanie thumbnail

Dorothy Alma Safanie

July 16, 1930 - May 17, 2022

Dara E. Goldman thumbnail

Dara E. Goldman

February 21, 1971 - May 13, 2022

Service:
Thursday, May 19, 2022

Richard Bennett thumbnail

Richard Bennett

December 27, 1939 - May 14, 2022

Visitation:
Wednesday, May 18, 2022

Patricia Shepard thumbnail

Patricia Shepard

April 26, 1929 - April 30, 2022

Susan K. Bolin thumbnail

Susan K. Bolin

May 15, 1953 - May 9, 2022

Ruth Van Kirk thumbnail

Ruth Van Kirk

August 10, 1927 - May 3, 2022

Linda M. Brokish thumbnail

Linda M. Brokish

August 8, 1947 - May 3, 2022

Visitation:
Friday, May 13, 2022

Joanne Edwards Shapland thumbnail

Joanne Edwards Shapland

July 21, 1929 - April 26, 2022